Aestus Bewind

Welkom bij Aestus Bewind

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die u kunnen dwingen uw financiële administratie uit handen te moeten geven. Bij Aestus weten we hoe ingrijpend dit kan zijn. Beschermingsbewind geeft rust en een zorg minder. Het biedt u de kans uw financiële situatie – en daarmee een belangrijk deel van uw leven – op orde te krijgen.
Voor derden is het  soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn.

In 2014 verandert er veel in de wetgeving met betrekking tot bewindvoering, curatele en mentorschap. Als  er sprake is van problematische schulden kan het beschermingsbewind gekoppeld worden aan schuldhulpverlening. Dan is er sprake van schuldenbewind. De rechter kan dit schuldenbewind toewijzen.

Aestus volgt de weg van inventarisatie, planning en uitvoering, om tot stabilisatie van het budget te komen.
We helpen op een zeer persoonlijke én deskundige manier. Eerlijk en transparant. We houden actief contact met klanten en overige betrokkenen.
Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Aestus behartigt slechts één belang: úw belang.

Wilt u weten wat Aestus voor u kan betekenen, neem dan contact op. Wij geven u graag informatie en advies!

Onze Missie

Aestus heeft als uitgangspunt, dat ieder mens het waard is om in te investeren. Wij investeren in mensen door onze kennis optimaal in te zetten en onze taken goed voor u uit te voeren. De basis is betrokkenheid, transparantie en vertrouwen…

Onze Visie

Aestus helpt u met het brengen van rust in uw financiën en deze te stabiliseren.
Zo heeft u een zorg minder in de wetenschap, dat úw belang altijd voorop staat.

Aestus heeft als doel u te helpen uw financiële situatie op de rit te krijgen, zodat uw financiële situatie stabiel wordt en blijft. Wij stellen samen met u een plan van aanpak op met daarin de diensten, waarmee wij u het beste kunnen ondersteunen en helpen. Daarbij houdt Aestus toezicht op uw financiële situatie zolang als dit nodig is.

Aestus kan u adviseren en ondersteunen bij zorgvraagstukken. Ieder heeft recht op de beste verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij streven, samen met u, de zorg zo optimaal als mogelijk te maken. Voor de zorginstelling zijn wij het aanspreekpunt, zodat alle voorkomende zaken goed gecoördineerd zijn. In samenspraak met of namens u kunnen op deze manier de juiste beslissingen worden genomen.

Zeeuws Bewindvoerderscollectief

BETROKKEN

Voor u een zorg minder en rust omtrent de financiën en/of zorgvraagstukken. Het menselijk contact en uw belang staan altijd voorop!

TRANSPARANT

U kunt zelf steeds het verloop van het bewind, curatele en inkomensbeheer inzien op de inlogpagina van uw dossier. Zo weet u precies en altijd, wat er met uw geld gebeurt.
Contact en overleg staan op de eerste plaats om de ondersteuning bij zorgvraagstukken optimaal te kunnen laten plaatsvinden.

VERTROUWD

Aestus legt jaarlijks verantwoording af aan u en de kantonrechter door een financieel verslag.
Aestus is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Aestus werkt samen met Stichting Mentorschap Zeeland.