Beschermingsbewind en schuldenbewind

Beschermingsbewind en schuldenbewind

Beschermingsbewind is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden problemen hebben met hun financiële administratie.

Schuldenbewind is geen Wsnp! Schuldenbewind is het onderbewind stellen  van goederen van mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren. Verkwisting en problematische schulden gelden per 2014 als grond voor onderbewindstelling. De kantonrechter kan dit schuldenbewind toewijzen.

Verzoek tot onderbewindstelling

Wanneer u overweegt bewindvoering aan te vragen, kan Aestus u daarbij van dienst zijn.
Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

U kunt bewind en mentorschap tegelijk aanvragen. U kunt ook eerst bewind en later mentorschap aanvragen of andersom. Voor een wijziging moet de aanvrager naar de kantonrechter. Aestus kan u daarmee helpen.

Na aanmelding bij Aestus volgt er een kennismakingsgesprek bij u thuis. Aestus begeleidt u bij het aanvragen van beschermingsbewind bij de rechtbank en op dit kennismakingsgesprek worden de benodigde papieren voor de rechtbank ingevuld. Er volgt na geruime tijd een zitting bij de kantonrechter, waarbij de bewindvoerder wordt benoemd. Het beschermingsbewind kan dan van start gaan en er volgt een intake. Samen stellen we een budgetplan op.

Wat doet de bewindvoerder?

De bewindvoerder regelt de financiën. Er wordt een beheerrekening geopend, waar alle inkomsten op binnenkomen en de vaste lasten van afgeschreven worden. Ook zorgkosten lopen via deze rekening. De bewindvoerder beheert deze rekening.
Het leefgeld wordt op uw leefgeldrekening gestort. Wanneer er geen leefgeldrekening aanwezig is, wordt er één voor u geopend. U heeft de volledige beschikking over deze rekening.
Ook beheert de bewindvoerder de goederen van de cliënt.
Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaats vinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost.

BETROKKEN

Voor u een zorg minder en rust omtrent de financiën en/of zorgvraagstukken. Het menselijk contact en uw belang staan altijd voorop!

TRANSPARANT

U kunt zelf steeds het verloop van het bewind inzien op de inlogpagina van uw dossier. Zo weet u precies en altijd, wat er met uw geld gebeurt.

VERTROUWD

Aestus legt jaarlijks verantwoording af aan u en de kantonrechter door een financieel verslag.
Aestus is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).


Het kennismakingsgesprek inclusief aanvraag bij de rechtbank is gratis.

In veel gevallen kunnen klanten via een beroep op bijzondere bijstand de kosten voor het inkomensbeheer of de bewindvoering geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Vergoeding van de kosten voor PGB-beheer is niet mogelijk. Betrokkene mag de beheerkosten wel van het vrij te besteden deel van het budget betalen.

Voor verdere informatie over de tarieven voor de dienstverlening van Aestus Bewind kunt u contact met ons opnemen.