Aanmeldingsformulier
Voor: Inkomensbeheer, Schuldenbewind, Curatele, Beschermingsbewind, Mentorschap
Aanmeldingsprocedure
Inkomensverklaring
In te vullen als vermindering van de griffiekosten bij de rechtbank wordt gevraagd.
Klachtenregeling
Informatieblad Rijksoverheid

BETROKKEN

Voor u een zorg minder en rust omtrent de financiën en/of zorgvraagstukken. Het menselijk contact en uw belang staan altijd voorop!

TRANSPARANT

U kunt zelf steeds het verloop van het bewind, curatele en inkomensbeheer inzien op de inlogpagina van uw dossier. Zo weet u precies en altijd, wat er met uw geld gebeurt.
Contact en overleg staan op de eerste plaats om de ondersteuning bij zorgvraagstukken optimaal te kunnen laten plaatsvinden.

VERTROUWD

Aestus legt jaarlijks verantwoording af aan u en de kantonrechter door een financieel verslag.
Aestus is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Aestus werkt samen met Stichting Mentorschap Zeeland.