Familiebewind

Familiebewind

Vaak nemen familieleden de bewindvoering van een naaste op zich. Dat is vertrouwd en praktisch. Het beheren van de financiën van je naaste kan veel tijd in beslag nemen. Vaak naast de mantelzorg, die ook nog geleverd wordt.
De familiebewindvoerder heeft in beginsel dezelfde taken en bevoegdheden als een professioneel bewindvoerder. Dezelfde wet- en regelgeving is immers op de familiebewindvoerder van toepassing.
Met het ondertekenen van de Bereidverklaring neemt de familiebewindvoerder een grote verantwoordelijkheid op zich. In toenemende mate wordt de familiebewindvoerder geconfronteerd met ingewikkelde vraagstukken met betrekking tot uitkeringen, toeslagen, belastingen enz. Nu problematische schulden en verkwisting ook grond zijn voor onderbewindstelling, zijn aard en omvang van de werkzaamheden van de familiebewindvoerder complexer geworden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u als familiebewindvoerder regelmatig met vragen zit.
Graag bieden wij u als familiebewindvoerder hierin een klankbord. Als u met vragen zit kunt u desgewenst telefonisch contact met ons opnemen. Dit advies is gratis.

Het belang van degene, die zijn of haar financiën niet (meer) zelf kan beheren, staat immers altijd voorop!

BETROKKEN

Uw belang staat altijd voorop!

TRANSPARANT

Aestus zal u steeds zo goed mogelijk advies geven met oog voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van bewindvoering.

VERTROUWD

Aestus is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Aestus werkt samen met Stichting Mentorschap Zeeland.