Links

Links

logo-rijksoverheid

CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.


http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2011/12/05/curatele-bewind-en-mentorschap/curatele-bewind-en-mentorschap-januari-2014-j-21896.pdf

Logo_deRechtspraak1

De Rechtsspraak

In de brochure ‘Curatele, bewind en mentorschap’, uitgegeven door het ministerie van Justitie en verkrijgbaar bij o.a. Informatie Rijksoverheid (voorheen Postbus 51), […]


http://www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/formulieren/pages/Curatele-bewind-mentorschap.aspx

logo-rijksoverheid

De Rijksoverheid

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch […]


http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

BETROKKEN

Voor u een zorg minder en rust omtrent de financiën en/of zorgvraagstukken. Het menselijk contact en uw belang staan altijd voorop!

TRANSPARANT

U kunt zelf steeds het verloop van het bewind, curatele en inkomensbeheer inzien op de inlogpagina van uw dossier. Zo weet u precies en altijd, wat er met uw geld gebeurt.
Contact en overleg staan op de eerste plaats om de ondersteuning bij zorgvraagstukken optimaal te kunnen laten plaatsvinden.

VERTROUWD

Aestus legt jaarlijks verantwoording af aan u en de kantonrechter door een financieel verslag.
Aestus is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Aestus werkt samen met Stichting Mentorschap Zeeland.